Geschiedenis

Historiek

Rond de vorige eeuwwisseling is ook onze harmonie, zoals vele muziekkorpsen, ontstaan uit een kerkkoor.

De Elverdingenaren keken uit naar "een muziek". Op Sint-Cecilia 1904 stapten 25 muzikanten door de straten van het dorp. De Elverdingse muziekvereniging was geboren en had als voorzitter, graaf Camiel de Laubespin, als bestuurder, kapelaan Storme en als dirigent, koster-landmeter Jules Bultheel.Na WOI stond alles in het teken van de heropbouw. Pas in 1924 hernam de fanfare zijn activiteiten. De vereniging telde toen meer dan 40 muzikanten.

Tijdens WOII werden alle activiteiten gestaakt. In 1944 trok de fanfare zich opnieuw op gang. Vooral sinds de komst van dirigent Gaby Verhaeghe in 1947 ging het steeds crescendo. Op de vijftigste verjaardag van de fanfare promoveerde ze naar derde provinciale afdeling. De promotie naar tweede afdeling volgde in 1972. Op het provinciaal tornooi in 1977, georganiseerd in eigen dorp, werd de Elverdingse fanfare opgenomen in eerste afdeling.

Sinds 1967 mag het muziekkorps zich "Koninklijk" noemen en sinds 2009 "Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Elverdinge" (KHSC Elverdinge).

Door verjonging en door de kwaliteiten op te krikken heeft het korps naam en faam verworven in de Westhoek. Ze zijn ondertussen de vaste begeleider van de Ieperse Snoezepoezen.De harmonie - Elverdinges oudste vereniging - kan bogen op een effectief ledenaantal van 75, waarvan 60 -overwegend jeugdige- muzikanten. 

Voorzitters

Graaf Camiel de Laubespin werd de eerste voorzitter in 1904.
Na hem namen de volgende heren het voorzittersambt waar:

 • Camiel De Cat: 1932 tot 1944
 • Gerard Hoorelbeke: 1944 tot 1981
 • Walter Huyghe: 1981 tot 1996
 • Jef Bouckaert: 1996 tot 2007
 • Paul Verraes: 2007 tot 2018
 • Peter Soenen: 2018 tot heden

 

Dirigenten

Als dirigenten kende de harmonie achtereenvolgens:

 • Jules Bultheel: 1904 tot 1932
 • Eli Ryckelynck: 1932 tot 1940
 • Michel Gadeyne: 1944 tot 1947
 • Gaby Verhaeghe: 1947 tot 1992
 • André Orbie: 1992 tot 2005
 • Roland Neyrinck: 2005 tot 2016
 • Jan Kusseneers: 2016 tot heden